Závod - kríž (1929) v obci

V obci Závod na ulici do Veľkých Levár je kamenný kríž postavený na pamäť nešťastia pri búrke.  Pôvodne stál za obcou, ale vďaka rozširujúcej zástavbe je už v jej intraviláne. Kríž je zostavený z odstupňovaných kubusov a nápisová časť má nad vloženou tabuľkou výtvarne riešenú nadstavbu, do ktorej je umiestnený medailón s fotografiou obete búrky. Samotný kríž sa už zlomil a bol opravovaný a doplnený o chýbajúcu časť.

 

Nápis v tabuľke:

Na tomto mieste bol bleskom

zabitý dňa 25. mája 1929

žiak mešt. Školy

veľko-levarskej

VENDELIN

VRABLEC

   nar. 15. januara 1917 v Závode.  

 

Svetlo večné nech mu svieti,

nech odpočíva v pokoji.