Závod - kríž (1921), pomník padlým

  Kríž s Pietou v parku pri kostole sv. Michala Archanjela v Závode bol postavený ako pomník padlým v roku 1921, ako o tom svedčí nápis vyrytý zozadu podstavca:

 

Založeno

   nákladom občanov  

v ZÁVODĚ

L. P. 1921.

 

Na telese podstavca pod súsoším Piety je nápis majuskulným písmom:

 

   1914-1918  

NA PAMIATKU NAŠIM

   PADLÝM BOJOVNÍKOM.  

 

Podstavcovitý hranol kríža nesie kamennú tabuľu s rozsiahlym menoslovom 51 obyvateľov obce, ktorí zahynuli v bojoch 1. svetovej vojny. Po 2. svetovej vojne na pomník doplnili v spodnej časti dve kamenné tabuľky s menami ďalších štyroch obetí vojny. V pozadí Piety sa týči kríž s drapériou.