Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky

Za obcou Závod pri ceste na Tomky sa nachádza kamenný kríž z roku 1891, ako o tom svedčí nápis jeho zakladateľov na kamennej tabuľke. Samotná krížová nadstavba z kameňa bola pri oprave v nedávnej minulosti nahradená železným krížom.
Na poslednej rekoštrukcii na prelome rokov 2014 a 2015 sa podieľali výtvarník Pavol Žák v spolupráci s rezbárom Milanom Húškom. Odliali z umelého kameňa novú krížovú nadstavbu a renovovali aj sochu Panny Márie. Novou bola nahradená tiež zakladateľská tabuľka, ktorá ale verne zaznamenala nápis pôvodnej. Obnovený kríž posvätil 20. júna 2015 kňaz Peter Kudláč.

 

Z nábožného úmyslu založili

   MIKULAŠ PAVELKA  

a jeho manželka rodzená

MÁRIA DRAHOŠ

v roku 1891.

 

Alena Pavelková: Veci kresťanské nám nie sú ľahostajné, in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 3/2015, str. 3