Závod - kríž (1890) v obci

  V Závode na ulici vedúcej do Veľkých Levár je v železnej ohrádke kríž z roku 1890, ako o tom svedčí zakladateľský nápis (pozri nižšie) na tabuľke vloženej do kamenného podstavca. Podstavec je položený na nosnom kubuse, úzkou rímsou je oddelený od tympanónu s bočnými anguláriami. V strede tympanónu je rozeta, do ktorej bol niekedy pravdepodobne umiestnený kovový záves pre lampáš. Na podstavci je dnes pravdepodobne nepôvodný drobný železný kríž jednoduchého tvaru s liatinovou soškou Krista.

 

Tento Pomnik obetoval

ku cti a chvali Pánu Bohu

   ŠURINA STEFAN  

a

HOĎA KAROLIN

v roku 1890