Záhorská Ves - kríž (1933, 1942) misijný

   Pred kostolom sa nachádza jednoduchý drevený misijný kríž na kovovom nosníku. Sú na ňom zaznamenané dva letopočty misií, ktoré sa v obci konali. Pochádza pravdepodobne už z misií z roku 1933, kedy bol kríž vztýčený pred starým kostolom, zbúraným v roku 1938. Potom ho asi premiestnili pred nový kostol, ktorý svätili v roku 1940. Nápis na ramenách kríža je zložený z kovových litier a zhotovili ho po druhých misiách: 1933 SV MISSIE 1942.

   Čiastkovú informáciu o misiách, ktoré sa konali v obci od 26. februára do 1. marca 1933, priniesol O. Šimkovič. Farár Ignác Gašparec pozval do vtedajšej Uhorskej Vsi dvoch misionárov na duchovnú obrodu farnosti. Pri príležitosti misií dal kostolný otec Florián Grujbár zhotoviť drevený kríž. Ten za veľkej slávy niesli mládenci od Grujbárovcov až ku kostolu. Tu ho posvätil misionár. Mládenci potom usporiadali tanečnú zábavu. Misionárov to popudilo a nahnevaní odišli z obce.*

 

* Oto Šimkovič: Pamätná kniha obce Uhorská Ves, in: Záhorský hlásnik 1/2013, str. 12