Záhorská Ves - kríž (1924) na kraji obce

 Na južnom okraji obce pri ceste do Stupavy je kamenný kríž v jednoduchej kovanej ohrádke. Stratenú tabuľku jeho zakladateľov prezrádzali len upevňovacie diery v telese kríža. Kríž by mal pochádzať z roku 1924. Jeho predchodcovia však na tomto mieste stáli aspoň od doby 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska v 1. polovici 19. storočia, v tej dobe ale ešte ďaleko za dedinou.
V roku 2015 dala na kríž zhotoviť novú pamätnú tabuľu a celkovo upraviť miesto pani Mária Bartalská.

 

Oto Šimkovič: Boh ochraňuj našu dedinu! in: Záhorský hlásnik máj-jún-august 2015, str. 19