Záhorská Ves - kríž (1815) v Zákostelí

V časti Zákostelí na voľnom priestranstve je kamenný kríž z roku 1815, ako o tom svedčí nepôvodný nápis z doby obnovy na podstavci. Kríž stojí v priestore, kde v roku 1938 zbúrali starý kostol. Podstavec nabral po oprave v roku 1955 trochu strohé tvary. Socha Krista vekom, opravami a nátermi získala amorfný výraz. Niekedy bola súčasťou kríža aj rovnako vysoká plastika Panny Márie.

  

A. D.

HONOREM DEI

1815 – 1955

 MDCCCXV