Záhorská Ves - kríž (1802) na cintoríne

Ústredný kríž na cintoríne v Záhorskej Vsi je z roku 1802, ako o tom svedčia iniciály s letopočtom, vytesané neusporiadaným spôsobom na nohe samotného kríža spredu, pričom S je zrkadlovo obrátené. Podstavec s predsadenou pohľadovou doskou pôsobí neoklasicisticky. Kríž je podobný krížu na Hlavnej ulici a je asi z rovnakej dielne. Na dnešné miesto cintorína oproti hlavnému vchodu bol premiestnený v roku 1935, keď bol okolo cintorína postavený murovaný plot namiesto schátraného dreveného.

 

   SE 30    

MB

 1802. 

 

Oto Šimkovič: Pamätná kniha obce Uhorská Ves, in: Záhorský hlásnik, október-november-december 2013, str. 14