Záhorská Ves - kríž (1759, 1802) na Hlavnej ulici

Na Hlavnej ulici pri toku Moravy je kamenný kríž, ktorý by podľa letopočtu na zadnej strane mohol byť postavený v roku 1759. Je však možné, že tento letopočet bol len dodatočne vytesaný ako spomienka na starší kríž. V kartuši neoklasicistického podstavca je zaznamenaný rok 1802 s iniciálami I P. Pravdepodobne sa v tomto čase nejednalo o výraznú obnovu kríža, ale o postavenie nového na mieste svojho predchodcu, pretože v rovnakom roku bol vztýčený architektonicky podobný kríž aj na cintoríne.