Vysoká pri Morave - kríž (1873) na ceste do Záhorskej Vsi

Za obcou na ceste do Záhorskej Vsi sa nachádza drevený kríž. Je pravdepodobne nástupcom dreveného kríža, ktorý podľa monografie Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) postavila rodina mlynára Ondreja Bencu v roku 1873 pri ceste do Záhorskej Vsi pred Borníkom.

Kríž je svojím prevedením pendantom dreveného kríža na ceste do Zohoru.