Vysoká pri Morave - kríž (1932) misijný

Napravo od vchodu do kostola vo Vysokej pri Morave sa nachádza jednoduchý misijný kríž z dreva. Je upevnený na železných nosníkoch. Z kovových litier je na ňom nápis: "SV. MISIE 1932 1933 1942 1943 1991". V monografii obce je fotografia z vysviacky misijného kríža, ktorá sa konala 21. februára 1932 (Kol: Vysoká pri Morave, 1996, str. 110). Je pravdepodobné, že dnešný kríž je práve z roku 1932.