Vysoká pri Morave - kríž (1885) na Hraničiarskej ulici

Na križovatke Hraničiarskej a Novej ulice sa nachádza kamenný kríž (2 m) z roku 1885. V poslednej dobe bol zrekonštruovaný. Podstavec má po opravách strohé kontúry, krížová nadstavba je už nepôvodná. Podľa  monografie Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) ho dala postaviť farníčka Mária Horecká v roku 1885, vtedy na poľnej ceste za obcou.