Vysoká pri Morave - kríž (1884) pri kostole

Pred kostolom je v kovanej ohrádke kamenný kríž pomerne ojedinelého tvaru. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť v roku 1884 Terézia Poláček, rod. Gabriš. Samotný kríž bez akejkoľvek výzdoby nad podstavcom je pravdepodobne už z novšej doby, doplnený po niektorej oprave.

 

Vykupiteľu

Kriste Ježiši

vistavení od

 Theresie Poláčky 

rodenéj Gabrišky

Roku 1884.

 

V monografii Vysoká pri Morave ( zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108 ) je uvedený rok vzniku kríža 1886 a meno zakladateľky v tvare Mária Poláková.