Vysoká pri Morave - kríž (1834) v chotári

Za železničnou traťou pri poľnej ceste je hodne zničený kamenný kríž z roku 1834. Charakteristický podstavec ho radí do početnejšej skupiny krížov z okolia Stupavy, tento by bol ale z celého súboru najstarší. Postava Panny Márie v nike je veľmi obitá. Podľa tabuľky z doby obnovy ho v roku 1984 dali opraviť Gejza Benca a Matilda Bencová.

V monografii Vysoká pri Morave (zost. Vlastimil Nerád, 1996, str. 108) je uvedené, že kríž dal postaviť v roku 1834 hostinský na Grbe Ján Benca..

 

OBNOVIL

GEJZA  A  MATILDA

 B E N C A 

1984.