Vysoká pri Morave - kríž (1833) na cintoríne

Ústredný kríž na cintoríne je zo skupiny krížov so solárnou ružicou. Postava Krista má rovnaký výraz ako na krížoch skupiny v Lamači, Kostolišti a Veľkých Levároch. Kartuša na podstavci nemá charakteristické lúčovité rebrovanie. Kríž je zároveň náhrobkom farára Šimona Záreckého, ktorý zomrel po 30 rokoch služby vo Vysokej pri Morave na záver roka 1832. Pravdepodobne bol postavený z jeho pozostalosti v nasledujúcom roku. Na podstavci je vyvedený reliéf na ktorom je kalich s hostiou a kňazský biret na biblii a na pozadí prekrížené rastlinné listy.

 

TU ODPOČÍVA V KRISTU

ŠIMON

ZÁRECKÝ

30. R. DUCHOVNÝ PASTÝR

V HOCHŠTETNĚ

ZOMR. 24. DECEMBRA 1832

V 74. R. VEKU SVOJHO.

 ODPOČÍVAJ V POKOJI ! 

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 7