Vysoká pri Morave - kríž (1832) na Stupavskej ceste

Kríž za obcou pri Stupavskej ceste je z radu krížov so solárnou ružicou. Je z roku 1832, ako je to zaznamenané na kamennej tabuľke, pridanej pri oprave v roku 1920. Podľa čiastočne nečitateľného nápisu ho v roku 1932 dal postaviť Michal Jelašič a v roku 1920 ho dala obnoviť Mária Bisinovič. Kríž bol postavený pravdepodobne na podnet cholerovej epidémie v roku 1831 na mieste staršieho morového cintorína (je zakreslený už na mape 1. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie).

 

ZALOŽENÝ V ROKU PÁNA 1832 OD

MICHALA JELLAŠIČ.

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ Z LÁSKY

….............................................VDOVA

 MARIA BISINOVIČ V ROKU PÁNA 1920. 

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnou ružicou na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8;

Vysoká pri Morave - Od praveku po dnešok, 1996, str. 108