Veľké Leváre - kríž (1949, 2011) v chotári

   V chotári obce postavili Pavol a Alžbeta Grogoroví v roku 1949 drevený kríž na ešte existujúcej ceste, ktorá viedla z Veľkých Levár k zrušenému prievozu na rieke Morava. Prievoz aspoň od polovice 17. storočia využívali ľudia zo slovenskej strany rieky na cestovanie do rakúskeho Drösingu. Po roku 1918 sa voľný pohyb vznikom ČSR obmedzil a po roku 1848 prievoz zanikol.

Kríž bol v roku 2007 už v dezolátnom stave, bez ramien, so zhrdzaveným korpusom Krista z plechu. Kríž bol zhora rozštiepený, na plechovej tabuľke farbou zaznamenaný zakladateľský nápis , len z malej časti nečitateľný.

Poľovnícke združenie z Veľkých Levár na jeho mieste postavilo nový drevený kríž (5 m) ukotvený na železnom nosníku do betónovej podlážky. Kríž nechali zhora oplechovať a umiestnili naň plastický korpus Krista a kovovú tabuľku s novým zakladateľským nápisom. Posviacka nového kríža sa konala 21. mája 2011.

Nápis na starom kríži:

Založili

Pavel Alžbe.

GREGOR

ve Vel. Levaroch

…...... 1949

Nápis na novom kríži:

Poľovnícke združenie

Veľké Leváre

obnovilo kríž

r. 2011

 

Posvätenie obnoveného kríža, in: www.farnost.velkelevare.info