Veľké Leváre - kríž (1945?) za obcou

Za obcou pri ceste do Malaciek býval v jednoduchšej železnej ohrádke liatinový kríž na cementovom podstavci. Na liatinovej kartuši bolo farbou zaznamenané meno, letopočty narodenia a úmrtia, ale obtiažne čitateľné a preto v následnom prepise nemusia byť presné. V máji 2011 bol liatinový kríž ešte v poriadku. Niekedy pred januárom 2013 ho odlomili vandali alebo zberači kovov.

 

Ondrej Michalek

* ?. IV. 1893  + 29. IV. 1945

Odpočívaj v pokoji