Suchohrad - kríž (1935, 1970, 2011) na cintoríne

V roku 1935 zbúrali kostol sv. Floriána, ktorý stával na cintoríne v Suchohrade. Na mieste oltára kostola sv. Floriána si veriaci obce pravdepodobne už v tom istom roku postavili drevený kríž, ktorý sa ale časom znehodnotil. V roku 1970 preto postavili nový kamenný kríž, pričom ako nosné kubusy použili pieskovcové kvádre zo zaniknutého kríža, ktorý stál pred cintorínom. Ten krátko predtým zničili vandali. Druhý kríž sa ale roku 2008 pod nárazmi vetra zlámal. Na jeseň roka 2011 postavili na jeho mieste nový ústredný kríž z dubového dreva, ktorý zhotovil Jozef Lenča. Pripevnili naň pôvodný liatinový korpus Krista, ktorý bol na oboch predchádzajúcich ústredných krížoch.

 

Použitá literatúra: František Višváder a kol.: Encyklopédia Suchohradu, Suchohrad 2011, str. 246