Stupava - kríž (pol. 19. stor. ?) pred cintorínom

Pred ohradou staršieho stupavského cintorína sa nachádza kríž so solárnou ružicou. V nápisovej tabuľke sa dnes nachádzajú len navzájom sa prekrývajúce torzá dvoch nápisov. Nedá sa znich už nič vyčítať. Podľa ľudového výrazu sôch Krista a Panny Márie a detailov  podstavca, odlišných od krížov skupiny zo začiatku 30. rokov 19. storočia,  je možné tento kríž datovať asi do 50. rokov 19. storočia.

M. Greguš publikoval nasledujúce informácie. Kríž bol k ohrade premiestnený začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia. Stával na križovatke Marcheggskej a Krížnej ulice, pred budovou starej požiarnej zbrojnice, ktorú vtedy asanovali. Predchodcovia kríža existovali na tomto mieste už v osemdesiatych rokoch 18. storočia, v tom čase ešte mimo intravilánu mesta.*

 

* Milan Greguš: Kríž na Marcheggskej ulici, publikované 2. 4. 2013 na: pourart.pourart.sk/kriz-na-marcheggskej-ulici/