Stupava - kríž (2004) na cholerovom cintoríne

Tento kríž bol vztýčený v roku 2004 na cholerovom cintoríne z roku 1866, ktorý je za starším regulárnym cintorínom. Bezprostredný predchodca nového kríža bol postavený nad kamennou mohylou, do ktorej je vyhĺbený priestor pre tabuľku, ktorá sa nezachovala. V dobe, keď sa našli  donátori pre nový kríž, rodina Turekovcov, bol starší už značne schátralý, ale napriek tomu bol ponechaný na svojom mieste. V popredí je nový drevený kríž s drevenou plastikou Krista od rezbára Andreja Iršu. Kríž vztýčili za podobnou kamennou mohylou, akú mal pôvodnejší. Do mohyly je vložená kamenná tabuľka s nápisom:

 

Ku cti a sláve Božej

   na mieste cholerského cintorína  

zomrelým roku Pána 1866

venovala rodina Turek

                  * A. D. 2004  *

 

Z boku kríža zdola nahor je vytesaný nápis: AEDIFICAVID FAMILIA TUREK.

Na druhom boku je nápis A. IRŠA 2004. Tento nápis je v tvare loga výrobcu. Nový kríž p. Irša vyhotovil z dvoch kusov. Jeden tvoria ramená kríža a plastika Krista bola spolu s nohou kríža vytesaná z jedného kusu.