Stupava - kríž (1949) misijný

Pred priečelím kostola sv. Štefana kráľa v Stupave je 4 m vysoký kamenný kríž. Na základových doskách je jednoduchý podstavec na ktorom je inscenované kamenné trojvŕšie spoza ktorého vyrastá kríž. Do podstavca bol priamo vytesaný nápis:

 

   SV. MISIE. 1949.  

 

S hlbokou poníženosťou

dľa vôle svojho otca venoval

ŠT. HRDINA

KAMENOSOCHÁR

 

Nápis SV. MISIE. 1949. bol na rímse nad podstavcom.

Po rekonštrukcii v roku 2009 kríž čiastočne zmenil tvar. Na nápisovom podstavci zaniklo trojvŕšie a do štyroch strán podstavca bola vtlačená jednoducho rámovaná kartuša. Vpredu tak zanikol pôvodný vytesaný text a bol nahradený novým:

 

   SV. MISIE  

1949