Stupava - kríž (1912) na pútnickej ceste

Pod vinohradmi na pútnickej ceste do Marianky sa nachádza kamenný kríž, ktorý podľa zakladateľskej tabuľky dali v roku 1912 postaviť Maroš Anton s manželkou Katarínou, rod. Sabo. Kríž sa nachádza na samom pomedzí stupavského a mástskeho chotára. Zjavne bol opravovaný, keďže sa skladá z nesúrodých súčastí. Nepôvodný je samotný kríž aj s betónovým hranolom, tvoriacim predel medzi krížom a podstavcom. Pod podstavcom chýba aspoň jeden nosný kubus. To by zvádzalo k úvahe, že stával pôvodne na inom mieste a pri oprave sem bol premiestnený.

Kríž má charakteristickú úpravu podstavca, podobné sú aj v okolí, ale vznikli pred rokom 1900 a majú pseudogoticky riešenú niku. Najbližšiu analógiu nájdeme tak v Borskom Svätom Jure v osade Húšky. Porovnaním s krížom v Húškach z roku 1913 si možno urobiť približnú predstavu, ako kríž na ceste do Marianky vyzeral pôvodne. 

Kríž bol navyše z tohoto miesta odvezený medzi rokmi 2009-2013. Pravdepodobne ho zvalil nešikovný vodič nákladného auta a doteraz nebol osadený.

 

Dal postavit Kucci Božej

   Maroš Anton  

Manželka Katerina rod. Sabo

roku 1912.