Stupava - kríž (1908) na Mariánskej ulici

Na križovatke Marianskej a Karpatskej ulice pod lipou sa nachádza kamenný kríž z roku 1908. Je v železnej ohrádke. Bol obnovený roku 2010 a bol na ňom farbou zaznamenaný aj letopočet 1999 po predchádzajúcej oprave. K poškodeniu prišlo niekedy po roku 2003, keď boli odlomené ramená kríža a po obnove je noha kríža o niečo kratšia. Kríž v tomto prevedení je aj za Stupavou pred transformátorovou stanicou. Na severnom Záhorí kríž s takomto prevedení začiatkom 20. stor. zhotovovali viacerí moravskí kamenári. Spredu je vyryté:

 

Ku cti a chvále Božej založil

KAŠPAR MORÁVEK

   pro požehnanie celému obecenstvu.  

 

Nižšie je ešte vyrytý letopočet 1908.