Stupava - kríž (1908) na malackej ceste

Za Stupavou na ceste do Malaciek pri krížení s kanálom sa nachádza kamenný čiastočne zvetralý kríž s horizontálne členitým podstavcom. Z čelnej strany je zdobený reliéfmi akantového listu. Na samotnom kríži sa tiež nachádzajú zvetrané reliéfy ružíc s rastlinným  motívom. Do podstavca sú vložené dve kamenné tabuľky. V hornej je vyrytý letopočet 1908. V spomenutom  roku však pravdepodobne prišlo len k obnove staršieho kríža. Súčasti kríža pôsobia značne starobylo. V nižšie vloženej tabuľke je nápis:

 

Prijmi Otče, prijmi Sinu, prijmi

Duchu plný milosti, Od nás tu nehodních

Sluhov obraz dalý.

Vysliš hlasy našých srdc nehodnich

Teba.

   Smiluy sa, slutuj sa a popraj nám Neba!  

Jura  Klas

a Maria Klas rod. Pagáč