Stupava - kríž (1789 ?) na starom cintoríne

Ústredný kríž na staršom cintoríne je typovo rovnaký ako príkostolný kríž z roku 1811. Postava Krista je takmer rovnaká, najväčší rozdiel na nej je len v zrkadlovom uviazaní bedrovej rúšky. Postava Márie Magdalény sa líši len v pohybe. Na podstavci je miesto nápisu reliéf s kalvárskym výjavom. Pod reliéfom je tabuľka s latinským nápisom, ktorá bola umiestnená dodatočne a kvôli jej veľkosti kamenár osekal aj pilastre podstavca. Či tabuľkou neprekryli pôvodnejší nápis sa pri neskoršej rekonštrukcii nepreukázalo. Dodatočné umiestnenie tabuľky na kríž vyvoláva určité dohady. Ak súvisí s ústredným krížom, potom by donátorom kríža mohol byť z pozostalosti Ján Adam Žiška (†1789), respektíve pod kríž by ho mohli aj pochovať. Je však možné, že kríž vztýčili už skôr pri založení cintorína v roku 1765.
V rokoch 2017 a 2018 sa vykonala rekonštrukcia kríža, ktorú vykonali reštaurátori Jozef Hrvoľ a Peter Pohanka. Dňa 29. júna 2017 bol kríž demontovaný a odvezený do ateliérov ORA Bratislava. Práce na kríži v nasledujúcich trinástich mesiacoch sa vykonali v náklade 15 tisíc €, ktoré uhradilo mesto. Zreštaurovaný korpus Krista s krížovou nadstavbou, reliéf a nápisová tabuľa sa osadili do interiéru stupavského kaštieľa. Na cintorínskom kríži boli nahradené replikami. Tabuľu oproti predošlému stavu osadili na zadnej strane podstavca. Architektonické súčasti podstavca boli odliate a dotesané podľa pôvodného tvaru. Na kríži bol ponechaný originál sochy Márie Magdalény.

 

Perillustri ac Generoso Domino Dno
Ioanni Adamo Zisska
Postae Stomphensis Magistro Die 22-
Sept A - 1789. Aetatis Suae 64. pie in Domino defundo
Gratis Haeredes posuere

 

Poznámky a literatúra:

Preklad latinského nápisu podľa M. Greguša: Vznešený a urodzený pán, pán Ján Adam Žiška, stupavský poštmajster, dňa 22. septembra roku 1789 vo veku 64 rokov zbožne v Pánu zosnul. S vďakou postavili (pochovali) dedičia. (Milan Greguš: Stupavský poštmajster Adam Žiška, in: Naše Záhorie 6/1997, Malacky, str. 30).

J. Lenhart spolu s M. Gregušom posudzujú reliéf z ikonografického hľadiska. Uvádzajú, že pod ústredný kríž cintorína zvykli pochovať zväčša darcu pozemku pre novozaložený cintorín. Tento vznikol roku 1765 a J. A. Žiška by tak nemusel byť len prípadným donorom kríža ale aj pozemku ( Jozef Lenhart, Milan Greguš: Barokové náhrobníky na starom cintoríne, in: Stupava - história, pamiatky, osobnosti, príroda /2010-2011, Stupava, str. 59-60).

Obnova hlavného kríža je ukončená, 10. 8. 2018, in: www.stupava.sk