Studienka - kríž v kostolnej ohrade

V kostolnej ohrade pri múre je liatinový kríž na malom kamennom podstavci pri kaplnke sv. Františka Xaverského. Podľa pietneho nápisu na tabuľke by mal byť náhrobkom farára Juraja Renka, ktorý bol správcom farnosti obce v rokoch 1780 až 1833. Tabuľka je však z novej doby.

 

Slávne vzkriesenie očakáva
vdp. Juraj RENKO
správca farnosti HASPRUNKA v rokoch 1780 – 1833
Odpočívaj v pokoji!