Studienka - kríž (1932) v chotári

V bývalom chotári obce Studienka (dnes VO Záhorie) je na križovatke lesných ciest drevený kríž z roku 1932. Tento letopočet je vyrytý tesne nad zemou, rezbárska výzdoba je len v jeho spodnej časti. Približne v tomto priestore na ceste do Plaveckého Podhradia je kríž zakreslený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko – Uhorska. Na tomto mieste musel kríž už existovať v 1. polovici 19. storočia.

V roku 2017 bol kríž obnovený. Jeho fotografie nám zaslal Erik Martinec aj s ďalšími relevantnými informáciami o jeho obnove. Nový kríž bo zhotovený z dubového dreva viac-menej verne podľa pôvodného, len sa novým spôsobom vyriešilo ukotvenie kríža. Na realizácii obnovy sa podieľali páni Boris Majzún, horár Radovan Popovič a Daniel Leskovský v spolupráci s VLM SR - správa Mikulášov. Na kríži bol zrenovovaný pôvodný korpus Krista a miesto bolo doplnené o lavičku pre unavených turistov. Kríž vysvätil 2. júna 2017 miestny farár.