Studienka - kríž (1796, 1967) v Holbičkoch

Na samote Holbičky, bývalej mlynskej usadlosti na Rudave je drevený kríž v červenej úprave, upevnený na železnej konštrukcii. Je na ňom vyrytých niekoľko letopočtov (zhora dole: 1967, 1978, 2009). Mohli by sme predpokladať, že v roku 1967 bol kríž vztýčený a v spomenutých ďalších rokoch bol opravený.

Bol však postavený na mieste staršieho, ktorý spomína K. Hrúzová a internetová stránka obce. V roku 1796 bol pri mlyne postavený drevený kríž zasvätený sv. Michalovi.

 

??: Osady patriace obci – Holbičky, publikované na: http://www.obecstudienka.sk/osady-patriace-obci/holbicky/

Katarina Hrúzová: Dejiny obce Studienka, publikované na: www.mfilipek.szm.com/hasprunka.htm