Studienka - kríž (1796, 1967) v Holbičkoch

Na bývalej mlynskej usadlosti na Rudave Holbičky je drevený kríž v červenej úprave, upevnený na železnej konštrukcii. Je na ňom vyrytých niekoľko letopočtov (zhora dole: 1967, 1978, 2009). Mohli by sme predpokladať, že v roku 1967 bol kríž vztýčený a v spomenutých ďalších rokoch bol opravený. Kríž bol však postavený na mieste staršieho, ktorý spomína K. Hrúzová a internetová stránka obce. V roku 1796 bol pri mlyne postavený drevený kríž, zasvätený sv. Michalovi.

 

Osady patriace obci – Holbičky, in: obecstudienka.sk

Katarina Hrúzová: Dejiny obce Studienka, in: mfilipek.szm.com

Kamerové systémy