Studienka - Kalvária (1833, 1988)

Kalvária na juhovýchodnom konci obce je postavená na pieskovej dune. Je v tvare troch jednoduchých drevených krížov na betónových nosníkoch. Na hlavnom kríži je vyrytý letopočet vzniku terajšej podoby Kalvárie 1988. K. Hrúzová uvádza, že v roku 1833 bol postavený kríž na Kalvárii, ktorý posvätil páter Anastaz Petrovic z rádu sv. Františka. Internetová stránka obce uvádza doplňujúci údaj, že ďalšie dva kríže na Kalvárii postavili v roku 1890.

 

Katarína Hrúzová: Dejiny obce Studienka, in: mfilipek.szm.com

Kostol, in: obecstudienka.sk