Studienka - Kalvária (1833, 1988)

Kalvária na juhovýchodnom konci obce je postavená na pieskovej dune. Je v tvare troch jednoduchých drevených krížov, ukotvených na betónových nosníkoch. Len na hlavnom kríži je zavesený korpus ukrižovaného a je na ňom vyrytý letopočet vzniku terajšej podoby Kalvárie 1988. K. Hrúzová uvádza, že v roku 1833 bol postavený kríž na Kalvárii, ktorý posvätil páter Anastaz Petrovic z rádu sv. Františka. Iná internetová stránka obce uvádza doplňujúci údaj, že ďalšie dva kríže na Kalvárii postavili v roku 1890.

 

Katarína Hrúzová: Dejiny obce Studienka, publikované na: www.mfilipek.szm.com/hasprunka.htm

??: Kostol, publikované na: http://www.obecstudienka.sk/kostol/