Sološnica - kríž na evanjelickom cintoríne

Nad obcou je zvyškami kamennej ohrady vymedzené miesto evanjelického cintorína, na ktorom nepoznať zostatky akýchkoľvek hrobov. Pravdepodobne boli na ňom pochovaní kalvíni. Schematizmus trnavskej arcidiecézy z roka 1927 popri katolíckej majorite a početnom židovskom obyvateľstve zaznamenal v obci troch evanjelikov helvétskeho vyznania. Na cintoríne je zničený kríž z pieskovca, ktorý by podľa svojich charakteristík (vysoký kríž na hranolovitom podstavci) mohol pochádzať z 1. polovice 19. storočia. Korešpondovalo by to aj s mapou 2. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, na ktorom je miesto označené krížom. Stav kríža dokumentujú datované fotografie. V roku 2017 ho zlomil spadnutý konár. Miestni aktivisti sa pokúsili kríž opraviť a zlepiť, ale pri osádzaní sa opäť rozlomil. Degradácia kamennej hmoty kríža časom už dospela do kritického stavu, že ho už asi nebude možné zachrániť v pôvodnej hmote.

 

Ladislav Masák: Sološničan, in: Sološnický spravodaj 1/2019, str. 4