Sološnica - kríž (1923) misijný

Pred kostolom v obci je opravený drevený misijný kríž. Je zakrytý plechovou strieškou, k zemi je ukotvený na železných vzperách. Je na ňom zaznamenaných niekoľko letopočtov, kedy sa konali v Sološnici misie. (SV MISSIE 1923 1934 1948 1998 2009)