Sološnica - kríž (1818) v chotári

Pri lesnej ceste vedúcej zo Sološnice popri potoku do Malých Karpát je kamenný kríž. Nemá bežný podstavec, len nosný kubus, na ktorom je pylón a nad ním krížová nadstavba. Do pylónu je vtlačená jednoduchá kartuša s nápisom, ktorý sa v súčasnosti dá už len domýšľať.

 

Tento Križ

gest fundowani

…..............

  …..................... 

Roku 1818