Sološnica - kríž (1818) v chotári

Pri lesnej ceste vedúcej zo Sološnice popri potoku do Malých Karpát je kamenný kríž s pylónom. V kartuši je vyrytý nápis, ktorý sa v súčasnosti dá už len domýšľať.

 

Tento Križ

gest fundowani

…..............

…..................... 

Roku 1818