Sološnica - kríž (1808) za obcou

Za Sološnicou pri ceste do Studienky, pri družstve za železnicou, je v železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1808. Rok aj meno zakladateľa (Kordiak Štepka) sú vytesané do podstavca. Kríž býval niekedy väčší, dnes je nad pylónom už nepôvodná drobná krížová nadstavba, doplnená po niektorej oprave.

 

   FUNDAVIT CORDIUS  

STEPKA

ANNO

1808.