Sološnica - kríž (1808) za obcou

Pri družstve za železnicou je v železnej ohrádke kamenný kríž z roka 1808. Rok aj meno jeho zakladateľa (Kordiak Štepka) sú vytesané do podstavca. Kríž býval niekedy väčší, po niektorej oprave bola nad pylónom osadená drobná náhradná krížová nadstavba.

 

FUNDAVIT
CORDIUS

STEPKA

ANNO

1808.