Sološnica - kríž (1788) v obci

Kamenný kríž z roku 1788 bol postavený za Sološnicou pri starej ceste do Rohožníka, ale dnes je už v intraviláne obce.  Nemá obvyklý podstavec a z toho plynúci dohad, či sa zachoval kompletný sa nedá potvrdiť ani vyvrátiť. V každom prípade je na Záhorí niekoľko krížov bez charakteristického podstavca pod pylónom. Na tomto kríži sú  rok vzniku aj iniciály zakladateľa  vytesané priamo na pylóne, tak je najpravdepodobnejšie, že sa zachoval v pôvodnom tvare.

 

 M. C.

  1788