Sološnica - kríž (1785) pri kostole

Pred kostolom v Sološnici je kamenný kríž z roku 1875, ktorý je spolu s iniciálami zakladateľa vytesaný do podstavca. Kríž má charakteristický tvar doby, vysoký štíhly pylón ukončený rímsovou hlavicou.

 

ANNO

1785

F.C.M.S.