Sološnica - kríž (1785) pri kostole

Pred kostolom v Sološnici je kamenný kríž z roku 1875, ktorý je spolu s iniciálami zakladateľa (-ov) vytesaný do podstavca. Kríž má charakteristický tvar doby, vysoký štíhly pylón ukončený rímsovou hlavicou. Nad ňou je samotný kríž so zachovalou sochou Krista.

 

ANNO

1785

   F.C.M.S.