Sološnica - kríž (1. pol. 19. stor.?) na evanjelickom cintoríne

V chotári obce je poškodený kamenný kríž (chýba mu horné rameno) na mieste, ktoré bolo evanjelickým cintorínom, aj keď hroby tam už nič nepripomína. Podľa hranolovitého podstavca by sme ho mohli datovať do 1. polovice 19. storočia. Okolo kríža sú zvyšky ohrady zo skál. Pár desiatok metrov severovýchodne je židovský cintorín, ktorý bol v nedávnej dobe zrekonštruovaný, možno sa obnovy dočká aj evanjelický cintorín.

Kríž (prípadne cintorín) je na tomto mieste zaznačený už na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.