Rohožník - zaniknuté kríže

Na prístupovej ceste do kameňolomu býval drevený kríž. Nižšie je uvedený doslovný prepis histórie kríža od Ľ. Kotesovej.*

Drevený kríž na Vajari dali v minulosti postaviť obyvatelia majera vraj preto, že na tom mieste zabili zbojníci ženu, ktorá niesla chlieb. Prvý písomný záznam o kríži je z 28. 9. 1829 vo farskej kronike, keď bol kríž opravený a posvätený dekanom Imrichom Ostrovským. Jeho skoršiu existenciu však potvrdzuje nákres na katastrálnej mape obce z roku 1748. Po zrušení papierne dal zemepán na Vajari postaviť mlyn. Od tej doby kríž opravovali mlynári, ktorí tam pracovali a posväcovali ho miestni farári. Po 2. svetovej vojne posledný raz kríž opravili farníci. V roku 1977, z dôvodu výstavby cementárne, preniesli pracovníci kríž na farský úrad, kde ho odsvätil miestny farár profesor Dr. Anton Dubay.

 

Ľ. Kotesová popri predošlom zároveň spomína kovový kríž v lokalite Konopištia. Ak sa jedná o kríž, zakreslený na mapách za ohybom cesty do Kuchyne, tak ten sa tam už nenachádza.

 

* Ľudmila Kotesová: Rohožník 1397-1997. Rohožník - Bratislava 1997, str. 70