Rohožník - Škápikov kríž (1923 ?)

Vo VO Záhorie v bývalom chotári Rohožníka je na lesnej ceste miesto na mapách označené ako Škápikov kríž. Na mieste je dnes na betónovom podstavci pekný liatinový kríž, ktorý tu zriadili asi okolo roku 2000. Za krížom je ale zložené práchnivejúce drevo pôvodnejšieho kríža. Na kríži je novodobá tabuľka s menom a dátami narodenia a úmrtia, ktorá skôr napovedá, že kríž bol zároveň náhrobkom tu pochovaného Jána Škápika.

 

JÁN ŠKÁPIK

30. 5. 1897 – 7. 7. 1923