Plavecký Štvrtok - zaniknuté kríže

V chotárnej časti obce Na pálenici, na ceste do Jakubova, býval kamenný kríž. Neďaleko neho vybudovali pracovníci Nafty vrt, označený číslom 8. Pod vysokým tlakom začal z neho unikať 19. augusta 1950 zemný plyn. Strhával veľké masy zeminy, skál  a vody, takže v okolí sa začali prepadávať všetky objekty. Zanikol pritom aj kríž. O 17. hodine sa plyn zapálil a explodoval, plamene šľahali až  do stometrovej výšky. Unikajúci plyn horel niekoľko dní a postupne vyhasol až 3. septembra. Na mieste úniku vznikol kráter, ktorý sa zaplavil vodou. Miestni obyvatelia dnes toto jazierko volajú Fučijamou.

Ďalší kríž existoval v časti Chríb oproti domu rodiny Krajčírovcov. Nevie sa, kedy a prečo bol odstránený.

  

Použitá literatúra:

Vojtech Zajíček: Vážení spoluobčania!, in: Štvrtčan 4/2010, str. 4

Vojtech Zajíček: Cirkevné stavby v obci, in: Štvrtčan 4/2011, str.4-5