Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni

V chotári Plaveckého Štvrtka v susedstve bývalej valchy na spracovanie ovčej vlny je železný kríž vysoký takmer dva metre. Nevieme, či súvisel s existenciou valchy a ani v ktorej dobe bol postavený. Na mapách na tomto mieste v minulosti nebol zaznačený.