Plavecký Štvrtok - kríž pri Valchovni

V chotári Plaveckého Štvrtka v susedstve bývalej valchy na spracovanie ovčej vlny je železný kríž, vysoký takmer dva metre. Nevieme, či existencie valchy a kríža súviseli a ani v ktorej dobe bol kríž postavený. Na mapách na tomto mieste v minulosti nebol zaznačený.