Plavecký Štvrtok - kríž (1793) pri kostole

Pri kostole je neobvykle vysoký kamenný kríž (6 m) s volútovým podstavcom, ktorý mal postaviť francúzsky kamenár. Kríž je z roku 1893, mal byť súčasťou príkostolného cintorína, na ktorom prestali pochovávať koncom 18. storočia. 

Použitá literatúra: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavecký Štvrtok, str. 15, in: www.obecplaveckystvrtok.sk