Plavecký Štvrtok - kríž (70. roky 19. stor.) na cintoríne

Na cintoríne v obci je nedatovaný ústredný kríž (4 m) bez akýchkoľvek nápisov. Samotný kríž už je po oprave nahradený železným.  Z pôvodného kríža sa okrem čiastočne poškodeného liatinového korpusu Krista zachoval len vysoký kamenný podstavec, po oprave v zjednodušenej úprave bez detailov.  Mohli by sme ho datovať do sedemdesiatych rokov 19. storočia.

Na fotografii zo septembra 2003 vidíme ešte drevenú krížovú nadstavbu, ale takisto nepôvodnú a drobnejšiu plastiku Panny Márie.

 

Pozn.: Na korpuse Krista je ulomená vejúca časť bedernej rúšky. Rovnaké nepoškodené plastiky sa zachovali na krížoch pred kostolmi v Malackách a vo Veľkých Levároch, ktoré sme použili na datovanie kríža.