Plavecký Štvrtok - kríž (1944) misijný

Pred kostolom je drevený kríž postavený na pamäť misií v roku 1944. Kríž stál pôvodnejšie tesne pri stene, napravo od vchodu do kostola. Premiestnili ho asi v roku 1960 pri úprave parku. Na ramenách kríža je vyskladaný nápis z kovových litier:

 

19 SV MISIE 44