Plavecký Mikuláš - kríž (19. stor.) pred kostolom sv. Floriána

Podľa informácie z internetu dali postaviť kríž pred kostolom sv. Floriána Jozef Foltinovič s manželkou Katarínou ako vďaku za ukončenie moru pri ktorom uhynulo hodne domácich zvierat.* Preto je na kríži aj netradične umiestnený patrón pastierov, sv. Vendelín. Informácia časovo kríž nedatuje, nápisová tabuľka pod Vendelínom takisto, a keďže kríž nemá ani príbuzné analógie v okolí, ťažko ho datovať presnejšie ako do 19. stor. Vodítkom by mohol byť aspoň záznam o morovej epidémii, ktorá postihla pravdepodobne len dobytok.

Kríž bol poslednou dobou už naklonený a postavy (hlavne Panna Mária) nadobúdali amorfné tvary, obec ho dala v roku 2012 opraviť reštaurátorovi Radúzovi Salejovi. **

Nápis na kríži (meno Jozef Foltinovič) som mohol doplniť, až keď mi bol známy spomenutý internetový zdroj.

 

Joseph Foltinovic

   tento Kryž dal spravit  

se svu

Manšelku Katarinu

 

* http://doc.plaveckymikulas.sk/rozne/Kaplnky.htm

** http://www.zahorak.sk/index.php/spravodajstvo/12422-obnovia-krie