Plavecký Mikuláš - kríž (1899) v chotári

Pri ceste vedúcej do VO Záhorie, pred starým korytom Rudavy, je drevený kríž v ohrádke s nárožnými betónovými stĺpikmi prepojenými reťazou. Dal ho postaviť Mikuláš Foltinovič v roku 1899 na ceste, kadiaľ chodili pútnici do Šaštína.* Na kríži je dnes plechový korpus Krista, tabuľka s biblickým veršom a poznámkou, že kríž bol opravený v roku 1998.

 

Ó VY VŠETCI,

KTORÍ IDETE CESTOU

POZORUJTE A VIDŤE

   ČI JE BOLESŤ VAŠA AKO BOLESŤ MOJA.  

r. RENOV. 1998

 

* http://doc.plaveckymikulas.sk/rozne/Kaplnky.htm