Plavecký Mikuláš - kríž (1877) v obci

V obci na zastávke autobusov je kamenný kríž z roku 1877, ako o tom svedčí datujúci nápis vytesaný do kartuše podstavca. Nad strieškovou rímsou so zuborezom je pilier na ktorom sú na konzolách nad sebou umiestnené dve postavy. Horná má ruky v modliacej polohe, tak hádam ide o Pannu Máriu. Spodná drží v rukách asi knihu, mohol by to byť sv. Ján Evanjelista. (Táto interpretácia postáv na kríži je trochu povrchná, vychádza hlavne z bežne umiestňujúcich postáv svätých pod krížom. Ale môže to byť aj inak, pretože na ďalšom kríži v obci je netradične umiestnený sv. Vendelín.) Pilier je ukončený manžetou. Postavy majú ľudový výraz, kríž bude najskôr prácou miestneho kamenára. Je umiestnený v kovanej ohrádke s kamennými nárožnými stĺpikmi. Nápis je pri dobrom slnečnom osvetlení pomerne čitateľný.

R. 1877

VENUVAL

JAN ONDRUSEK

DAL POSTAVIT

JOZEF HOLIC

Podľa informácie z internetu dal kríž postaviť Ján (?) Holič s manželkou Annou rodenou Odruškovou.* Ak pripustíme, že meno Ján je omyl a má byť správne Jozef, tak by bolo možné interpretovať túto informáciu spolu s nápisom nasledovne. Kríž dali postaviť manželia Holičovci z manželkinej pozostalosti po otcovi Jánovi Ondruškovi.

* http://doc.plaveckymikulas.sk/rozne/Kaplnky.htm