Plavecký Mikuláš - kríž (1852) na cintoríne

Na cintoríne v Plaveckom Mikuláši je ústredný kríž z roku 1852, ako je to zaznamenané na nápise jeho zakladateľov. Samotná krížová nadstavba je dnes liatinová, ale možno nie je pôvodnou súčasťou kríža. Za ten považujeme hranolovitý podstavec. Podstavec so zvislým rebrovaním s vymedzeným priestorom pre zakladateľský nápis a s ozdobným štítkom s ľaliliovým dekorom na rímse má na Záhorí viacero vyhotovení. Kríž bol naposledy obnovený v roku 2004.

 

JOZEF GLAISZIK
ŽÁDOST SVEJ
SESTRI ANKI
WIPLNIL
ROKU 1852