Plavecký Mikuláš - kríž (1758) pod cintorínom

Pod cestičkou vedúcou ku kostolu sv. Mikuláša a k cintorínu je kamenný kríž z roku 1758. Najväčšou súčasťou kríža je pylón ukončený rímsovou hlavicou. Na podstavci až do roku 2013 nebol zreteľný žiadny nápis a nebol ani  známy rok vzniku kríža. Pri oprave v spomenutom roku sa reštaurátorovi podarilo predsa na kartuši podstavca nájsť letopočet vzniku a iniciály zakladateľa, ktoré následne zvýraznil farbou.

 

ANO

M G

1758