Plavecký Mikuláš - Ježiš Kristus s krížom (1947) v obci

Koncom vojny boli odvlečení občania obce ustupujúcim nemeckým vojskom do koncentračného tábora v Mauthausene.* Keď sa vrátili dali postaviť v hornej časti Plaveckého Mikuláša pomník. Jeho dominantou je socha Ježiša Krista, po boku s krížom. Na podstavci je kamenná tabuľka s nápisom.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

DALI POSTAVIŤ OBČANIA,

KTORÍ SA VRÁTILI ZO

ZAJATIA R. 1945.


POSTAVENO R. 1947.

 

Pomník odhalili 7. mája 1947.** V obci je tiež pamätná tabuľa, ktorá pripomína túto udalosť.

 

* http://www.plaveckymikulas.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=41

** http://doc.plaveckymikulas.sk/rozne/Kaplnky.htm